Với sự giúp đỡ của một máy phát điện trực tuyến như vậy, bạn có thể tạo, tải về và in các ví dụ làm sẵn để cộng và trừ, nhân và chia hoàn toàn miễn phí. Ví dụ toán học làm sẵn được tạo ra trên một trang rô, cho phép các con để đào tạo không chỉ đếm bằng miệng, mà còn chính tả chính xác của các con số.

phát ra
để
từ đến